biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7642298
ul. Sienkiewicza 6a,
41-300 Dąbrowa Górnicza
Rachunek bankowy:

63 2490 0005 0000 4530 9330 3345
ALIOR BANK
O/Dąbrowa Górnicza
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Obecnie realizowane projekty

Szkolenia komputerowe w ramach projektu pn. "ECDL na 5.0+"

Projekt realizowany jest z Poddziałania 9.6.2 PO KL we współpracy z Liderem: Business Center 1.

W ramach realizowanego Projektu oferowane są bezpłatne szkolenia komputerowe z zakresu ECDL Start oraz ECDL Core.

ECDL Start zawiera podstawowe zagadnienia z obsługi komputera i pakietów biurowych i obejmuje cztery wybrane moduły z siedmiu występujących w programie szkolenia ECDL Core. Program szkoleń z ECDL Start zakłada realizację 60 godzin zajęć dydaktycznych (45 minutowych). Szkolenie jest przeznaczone dla 260 osób (140 kobiet i 120 mężczyzn).

Szkolenie ECDL Core zawiera podstawowe zagadnienia z obsługi komputerów oraz pakietów biurowych, ujetych w 7 modułach (podstawy technik komputerowych, użytkowanie komputerowych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika prezentacyjna, usługi w sieciach komputerowych). Program szkoleń obejmuje 80 godzin zajęć dydaktycznych. Szkolenie skierowane jest do 40 osób (24 kobiet i 16 mężczyzn).

Każdy z uczestników projektu, który ukończy szkolenie otrzyma zaświadczenie oraz po zakończeniu każdego cyklu szkoleniowego zostanie sfinansowany dla każdej Uczestniczki/każdego Uczestnika egzamin obejmujący cztery moduły dla szkolenia ECDL Start i siedem modułów dla szkolenia ECDL Core. Zdanie egzaminu oznacza otrzymanie certyfikatu wydawanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne potwierdzające posiadane umiejętności odpowiednio na poziomie ECDL Start lub ECDL Core.

Wsparcie w ramach Projektu łącznie jest skierowane do 300 osób (164 kobiet i 136 mężczyzn) w wieku 50+, bezrobotnych oraz zatrudnionych, mieszkających i/lub pracujących na terenie województwa dolnośląskiego.

Czas trwania projektu: 01.04.2014r. - 30.09.2015r.
Obszar realizacji: województwo dolnośląskie

Więcej informacji: www.dolnoslaskie.bc1.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt "Poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych"

Projekt realizowany jest wraz z Wydziałem Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie uczniów w tworzeniu przez nich edukacyjnych i zawodowych planów poprzez uzmysłowienie im tego, co jest dla nich ważne, uświadomienie indywidualnych predyspozycji, umiejętności i talentów oraz przybliżenie wszystkich aspektów społecznych, ekonomicznych i psychologicznych wybieranych przez nich zawodów.

Na zajęciach prowadzonych w ramach projektu uczniowie będą mieli możliwości zdobycia informacji na temat współczesnego rynku pracy, regionalnego rynku edukacyjnego, wolontariatu. Ponadto nauczą się określać własne cele życiowe, edukacyjne i zawodowe.

Projekt zakłada przeprowadzenie w 2015 roku cyklu warsztatów orientacji edukacyjnej i zawodowej dla 750 uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Dąbrowy Górniczej. Dodatkowo, przewiduje się przeprowadzenie indywidualnych spotkach (konsultacji), dla co najmniej 300 uczniów, których celem będzie wspomaganie edukacji w zakresie wyboru zawodowego.

W 2015 roku do projektu przystąpi 12 dąbrowskich szkół gimazjalnych. Tradycyjne warsztaty realizowane będą w dwóch etapach:

  • w okresie wiosennym (marzec - czerwiec 2015r.)
  • w okresie jesiennym (wrzesień - grudzień 2015r.)

Czas trwania projektu: 05.03.2015r. - 31.12.2015r.

Obszar realizacji: Dąbrowa Górnicza

FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.